Žiadosťo prijatie do škol. internátu v šk. r.2024/2025 - Trnavská cesta 2 (len dievčatá).

Internát je výhradne dievčenský.

Polia označené * sú povinné.


*Meno, priezvisko právoplatného zákon. zástupcu žiaka:
Uveďte údaje právoplatných ZZ, s ktorým má prebiehať oficiálna komunikácia /oboch : matka, otec, iní...-uveď vzťah

*Priezvisko žiaka:

*Meno žiaka:

Stredné meno žiaka:

*Dátum narodenia žiaka:
Dátum možte zadať aj ručne v tvare dd-mm-rrrr

*Rodné číslo žiaka (vo formáte xxxxxx/xxxx):

*Pohlavie žiaka:

*Mesto/Obec:

*Ulica a číslo ulice:


*PSČ:

*Okres:

*Kraj:

*Email na rodiča(zák.zástupcu žiaka):
Na tento mail bude zasláná žiadost v tlačovej forme.

*Telefón na rodiča(zák.zástupcu žiaka):

*Email na žiaka:
Na tento mail bude zasláná žiadost v tlačovej forme.

*Telefón na žiaka:

Elektronická schránka:

*Vzdialenosť bydliska od BA v km:

*Názov a adresa strednej školy:

*Názov a adresa strednej školy ak vaša škola nieje v zozname:

*Názov študijného odboru:
Ak ešte nemáte pridelený študijný odbor zadajte nulu

V prípade nepostačujúcej kapacity:
s umiestnením v pracovisku:- Saratovská 26,BA (zmiešaný internát).

*Ročník:

*Forma štúdia:

*Popis form štúdia ak ste vybrali iné:

*Žiak býva s: